Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545
 29/12/18  Tin tức Sự kiện  83
Tổ mẫu giáo nhỡ tổ chức sinh hoạt chuyên môn
 29/12/18  Tin tức Sự kiện  74
Tổ mẫu giáo 5- 6 tuổi tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
 10/05/17  Hoạt động chuyên môn  85
Phong trào thi đua dạy tốt học tốt cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 – 2017.
 24/11/16  Hoạt động chuyên môn  88
Trường mầm non đông lỗ số 3 tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vòng thực hành
 07/11/16  Hoạt động chuyên môn  97
Trường mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chứ thi giáo viên giỏi cấp trương vòng 2
 28/10/16  Hoạt động chuyên môn  88
Trường mầm non Đông Lỗ số 3 triển khai cho các tổ bình xét xêp loại giáo viên hàng tháng
 26/09/16  Hoạt động chuyên môn  88
Cán bộ Giáo viên trường mầm non Đông Lỗ số 3 tham gia học chuyên đề do cụm tổ chức
 22/09/16  Hoạt động chuyên môn  81
Hôm nay ngày 20/9/2016 trường mầm non đông