Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545
 29/03/21  Kế hoạch giáo dục  7
Ngày 27 - 28/3/2021 chi bộ trường mầm non đông lỗ số 3 tham gia học tập nghị quyết Đại Hội XIII của đảng.
 29/03/21  Kế hoạch giáo dục  7
Trường mầm non đông lố số 3 tổ chức học tập nghị quyết của đảng.
 12/03/21  Kế hoạch giáo dục  18
Chi hội phụ nữ trường màm non Đông Lỗ số 3 tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3
 26/02/21  Kế hoạch giáo dục  10
Truwongf mầm non Đông Lỗ sô 3 luôn quan tâm trú trọng đến giờ ăn của trẻ ở trường.
 26/02/21  Kế hoạch giáo dục  10
Trường mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chức têt trồng cây.
 21/02/21  Kế hoạch giáo dục  11
Trường mầm non Đông Lỗ số 3 triển khai cho cán bộ giáo viên nhân viên vệ sinh phòng dịch để đón học sinh trở lại trường
 04/02/21  Kế hoạch giáo dục  18
Trường Mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chức thi đồ dùng đồ chơi cấp trường
 29/01/21  Kế hoạch giáo dục  16
Trường mầm non Đông Lỗ số 3 luôn trú trọng chăm lo giấc ngủ cho trẻ ở trường, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè