Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545
 15/11/20  Kế hoạch giáo dục  14
Ngày 12/11/2020 trường mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ
 09/11/20  Kế hoạch giáo dục  18
Trường mầm non Đông lỗ số 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
 05/10/20  Kế hoạch giáo dục  30
Ngày 1/10/2020 trường mầm non Đông Lỗ số 3 đã triển khai cho các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm ''bé vui tết trung thu'' 
 28/09/20  Kế hoạch giáo dục  33
Đoàn viên thanh niên trường mầm non đông lỗ số 3 thực hiện ngày chủ nhật xanh.
 26/12/19  Kế hoạch giáo dục  52
Hằng ngày các cô giáo trường mầm non Đông Lỗ số 3 đã tổ chức bữa ăn giấc ngủ cho trẻ rất chu đáo.
 26/02/19  Kế hoạch giáo dục  90
Cô và trẻ trường mầm non Đông Lỗ số 3 thường xuyên lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh
 05/02/18  Chương trình tuần  60
Ngày 3 tháng 2 năm 2018 trường mầm non đông lỗ số 3 tổ chức thi đồ dùng đồ chơi cấp trường
 31/01/18  Chương trình tuần  72
Trường mầm non đông lỗ số 3 tổ chức làm đồ dùng đồ chơi