Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545
 29/03/21  Kế hoạch giáo dục  7
Ngày 27 - 28/3/2021 chi bộ trường mầm non đông lỗ số 3 tham gia học tập nghị quyết Đại Hội XIII của đảng.
 29/03/21  Kế hoạch giáo dục  8
Trường mầm non đông lố số 3 tổ chức học tập nghị quyết của đảng.
 22/12/20  Tin tức Sự kiện  25
Chi bộ trường mầm non Đông Lỗ sô 3 tở chức lễ kết nạp đảng viên mới cho Đông chí Nguyễn Thị Loan
 19/05/20  Tin tức Sự kiện  71
Chi Bộ trường mầm non Đông lỗ số 3 long trọng tở chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Thị Quảng
 11/02/20  Tin tức Sự kiện  53
Chi  bộ trường Mầm non Đông Lỗ số 3 Tổ chức lễ kỷ niệm  90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 14/12/19  Tin tức Sự kiện  87
Chi bộ trường mầm non Đông lỗ số 3 tổ chức đại hội chi bộ năm 2019
 18/12/18  Tin tức Sự kiện  59
Chi bộ  mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chức tổng kết chi bộ năm 2018 
 09/12/16  Chi bộ  84
Chi bộ mầm non Đông Lỗ số 3 tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm đảng viên cuối năm