Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  77
Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  77
Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  78
Cách học mới cho học sinh tiểu học
 23/09/14  Trao đổi KN - PPDH  76
Sau hơn một năm thực hiện đổi mới phương pháp dạy dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, đối với môn Ngữ Văn hay môn khác đều đem lại hiệu quả nhất định